Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Μαχαίρι» στις απευθείας αναθέσεις των δήμων και των Περιφερειών (Οι Δήμοι όμως...το χαβά τους,,!)


Επιτέλους ένα καλό νέο από το υπουργείο Υποδομών


«Μαχαίρι» στις απευθείας αναθέσεις των δήμων και των Περιφερειών

“STOP” στο όργιο των απευθείας αναθέσεων για έργα κόστους έως 20.000 ευρώ επιχειρεί να βάλει ο υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης, σύμφωνα και με την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 35, στο νομοσχέδιο «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Ν. 4053/2012, ΦΕΚ 44/7.3.2012/τ. Α'), μπλοκάρει τη δυνατότητα, κυρίως, των δήμων να προχωρούν σε απευθείας αναθέσεις έργων για μικρά ποσά (μέχρι 20.000 ευρώ) και να παρεμβαίνουν για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και την εκτέλεση μικροεπισκευών σε σχολεία, στην αγροτική οδοποιία κ.λπ.
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν απαίτηση της κοινωνίας που έβλεπε από πολλές Δημοτικές Αρχές να προωθούνται τα «δικά τους παιδιά», «φίλοι», συγγενείς», «κουμπάροι», «γείτονες», οι οποίοι με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων είχαν πάντα δουλειά, σε βάρος συναδέλφων τους που δεν ήταν προσκείμενοι στο δήμαρχο.

Το νομοσχέδιο, όπως ήταν απολύτως φυσικό και αναμενόμενο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δημάρχων, που υποστηρίζουν ότι αφενός δεν θα μπορούν να παρέμβουν άμεσα για την εξυπηρέτηση των δημοτών τους αλλά και να αδυνατούν να εκτελέσουν τους προϋπολογισμούς και τα τεχνικά τους προγράμματα, τα οποία συντάχθηκαν βάσει της παρεχόμενης δυνατότητας απευθείας αναθέσεων μικρών έργων.
Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα να γίνονται απευθείας σε έκτακτες καταστάσεις, όπως πλημμύρες, καθιζήσεις δρόμων, βραχοπτώσεις και γενικότερα ζημιές που προκαλούνται από θεομηνίες είναι κάτι απολύτως επιβεβλημένο, όμως η κατάχρηση που γινόταν από πλευράς ΟΤΑ στη χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας και η επέκτασή της σε έργα που δεν θεωρούνται έκτακτα.
Το άρθρο 35
Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο: «Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο» σε απόρρητα ή ειδικά έργα.
Τι ισχύει σήμερα
Οι εργασίες συντήρησης και τα έργα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ Ε του Π.Δ. 171/87 που περιλαμβάνονταν στο άρθρο 28 του Ν. 3669/08, αποτέλεσαν μέχρι τώρα ένα σημαντικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων, δεδομένου ότι ο κάθε ΟΤΑ μπορούσε άμεσα να επεμβαίνει και να εκτελεί μικροεπισκευές και έργα συντήρησης σε σχολεία, δημοτικά κτήρια, αγροτικούς δρόμους κ.λπ., ασχέτως του «εργαλείου» που του δινόταν στα «χέρια» και έκανε κακή διαχείριση, διότι:
•για έργα προϋπολογισμού μέχρι 10.271,46 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) δεν απαιτούνταν δημοπρασία
•για έργα μέχρι του ποσού των 5.869,41 (πλέον ΦΠΑ) απαιτούνταν μόνο τεχνική περιγραφή και η ανάθεση γινόταν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
•για εργασίες συντήρησης μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) δινόταν η δυνατότητα ανάθεσης του έργου με απόφαση δημάρχου με προφανή στόχο την άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση του.
Η αντίδραση της ΚΕΔΕ
Για στοχοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα τα οποία απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με αφορμή την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως σημειώνει, «η απόδειξη ότι στοχοποιείται η Αυτοδιοίκηση φαίνεται από τους ίδιους τους αριθμούς. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των αθεώρητων ενταλμάτων του Δημοσίου ύψους 771,2 εκατ. ευρώ, μόλις το 9% αφορά δαπάνες ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αφού έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις, τα εντάλματα αυτά, έλαβαν τελικά, την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρα σύμφωνα με αυτό το δεδομένο, το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμιά απολύτως απώλεια χρημάτων».
Μάλιστα, υπογραμμίζει πως «ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι ταλαιπωρούνται από την ελεγκτική διαδικασία, με ελέγχους σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίζονται διαφορετικές αποφάσεις από τους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ίδια υπόθεση, που οφείλεται σε διαφορετική ερμηνεία ή ασάφεια του Νόμου. Πολλές εγκεκριμένες δαπάνες από τα αρμόδια εποπτικά όργανα, κατά τον προληπτικό έλεγχο, δεν θεωρούνται, λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του νόμου».
Υπενθυμίζει, δε, «ότι, εκτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση «ακτινογραφείται» από έντεκα επιπλέον ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ από τις αρχές του 2011 όλες οι αποφάσεις των δήμων που προκαλούν δαπάνες δημοσιεύονται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλονται υποχρεωτικά στο υπουργείο Εσωτερικών, στο υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΛΣΤΑΤ».

-Εφημερίδα, Η Ωρα της Φωκίδας - orafok.gr

-----------------
ΣΗΜ. Ντελάλη της Μαντήλως.
...και ο δήμος Δωρίδας...τι κάνει..?
Εχουμε Δήμαρχο Πολιτικό Μηχανικό, συμβούλους Μηχανικούς και τεχνοκράτη Οικονομολόγο.
Τ΄άκουσες...Δήμαρχε Καπεντζώνη..?
-
ΡΙΞΕ μιά ματιά στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 και θα καταλάβεις..


.Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δωρίδος – έτους 2012

Δημοτικές Ενότητες

.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012           
                                        ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες)ΣΥΝΟΛΟ
1ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ2.500,00
2ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ2.000,00
3ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.500,00
4ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.900,00
5ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.500,00
6ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.800,00
7ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ5.000,00
8ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ2.200,00
9ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.500,00
10ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ3.000,00
11ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.000,00
12ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.900,00
13ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ & ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.000,00
14ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΝΩΝ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.000,00
15ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Α.Μ.38/2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ78.802,29
16ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ23.524,80
17ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ49.925,00
18ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΤΕΙΧΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ2.323,00
19ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.800,00
20ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.800,00
21ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.000,00
22ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ3.781,00
23ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.200,00
24ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.200,00
25ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ-ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.000,00
26ΜΕΛΕΤΗ ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ26.745,03
27ΜΕΛΕΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ9.523,10
28ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ9.349,96
29ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Ρ.Γ. ΟΔΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.000,00
30ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ρ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΚ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.500,00
31ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.000,00
32ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ10.000,00
33ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.000,00
34ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΚ ΤΕΙΧΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ32.764,41
35ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ897.223,00
36ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΚ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ398.553,00
37ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ(ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ)-ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ325.857,00
38ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΤΚ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)250.340,00
39ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΔΡΟΣΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ295.708,53
40ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ11.954,00
41ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ5.000,00
42ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ11.900,00
43ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ4.760,00
44ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ3.570,00
45ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.140,00
46ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ5.000,00
47ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ5.950,00
48ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ2.400,00
49ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ12.000,00
50ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ12.000,00
51ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.000,00
52ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.500,00
53ΜΕΛΕΤΗ: ΤΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟ.ΠΑ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ5.000,00
54ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡ. ΚΟΥΒΕΛΗ) ΔΡΟΣΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ3.750,00
55ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ10.000,00
56ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.200,00
57ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.200,00
58ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.000,00
59ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΤΚ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.000,00
60ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.000,00
61ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.500,00
62ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ5.500,00
63ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ52.000,00
64ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ-ΚΑΤΡΑΚΙΟΥ-ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-ΤΕΙΧΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ100.000,00
65ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ56.000,00
66ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΜΠΟΥ-ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ38.000,00
67ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ27.000,00
68ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ-ΠΥΡΓΟΥ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ27.850,00
69ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΓΟ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.000,00
70ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΚ ΤΕΙΧΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ7.000,00
71ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6.000,00
72ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΜΑΡΑΘΙΑ ΩΣ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ12.000,00
73ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΤΡΥΠΗΤΗ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ30.000,00
74ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΚ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ15.000,00
75ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ3.058.894,12
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012                                         
          ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες)ΣΥΝΟΛΟ
1ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.888,00
2ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΑΤΤΑ ΛΑΚΚΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)2.995,05
3ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.199,20
4ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.199,20
5ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.199,20
6ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΒΑΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.000,00
7ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΖΩΡΙΑΝΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ, Β΄ ΦΑΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)2.286,38
8ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)1.961,16
9ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)1.745,71
10ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.000,00
11ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)15.170,06
12ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.075,00
13ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)7.995,00
14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.428,00
15ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.698,50
16ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)2.460,00
17ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: Η/Μ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.698,60
18ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)7.610,00
19ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.690,00
20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.683,84
21ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)9.367,68
22ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.683,84
23ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.305,00
24ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)7.094,64
25ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.690,00
26ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)1.599,00
27ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΗ-ΛΙΑΣ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ2.025,00
28ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)19.818,00
29ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.028,34
30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΔΙΧΩΡΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)56.804,57
31ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΔΙΧΩΡΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.000,00
32ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΤΤΑ ΛΑΚΚΟ-ΧΑΡΑΤΣΙ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)141.247,00
33ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)67.306,44
34ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ8.980,00
35ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ3.390,00
36ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ3.690,00
37ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ7.200,00
38ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ6.500,00
39ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΚ ΖΩΡΙΑΝΟΥ4.500,00
40ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ3.000,00
41ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Α.Μ. 18/2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)15.000,00
42ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ8.430,00
43ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ5.000,00
44ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΚ ΖΟΡΙΑΝΟΥ4.500,00
45ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΚ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ10.000,00
46ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΖΩΡΙΑΝΟΥ-ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ12.150,00
47ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ4.700,00
48ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ9.000,00
49ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΡΑΣΙΑΣ4.500,00
50ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ18.900,00
51ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΙΧΩΡΙΟΥ5.500,00
52ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΙΧΩΡΙΟΥ3.700,00
53ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ5.500,00
54ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ3.700,00
55ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ577.297,51
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012                                            
       ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες)ΣΥΝΟΛΟ
1ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ12.000,00
2ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Μ. 08/201117.200,00
3ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΜ. 10/201150.000,00
4ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ3.280,00
5ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Μ. 20/2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.036,67
6ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΗΛΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.000,00
7ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)48.479,35
8ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)80.110,43
9ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ-ΣΠΗΛΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ & ΒΙΟ.ΚΑ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)26.411,62
10ΕΣΠΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Μ. 17/2009 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)74.498,66
11ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΠ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)220.167,54
12ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ12.000,00
13ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ12.000,00
14ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Μ. 11/2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)10.000,00
15ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ8.000,00
16ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ8.000,00
17ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ8.000,00
18ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ7.000,00
19ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ6.000,00
20ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ5.000,00
21ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER2.000,00
22ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΑΚΡΙΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ20.910,00
23ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΗΛΕΑΣ4.140,00
24ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ14.000,00
25ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ21.500,00
26ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3.000,00
27ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ18.500,00
28ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ν. ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ708.234,27
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012                                
                   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες)ΣΥΝΟΛΟ
1ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΗΣ ΚΑΛΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.900,00
2ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.200,00
3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ Χ. ΒΕΛΛΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ Ι. ΠΟΥΡΝΙΑ ΣΤΗ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,93
4ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ Χ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ6.900,00
5ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.699,93
6ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΕΣ ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ & ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΗ ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)5.000,00
7ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ Κ. ΥΦΑΝΤΗ ΕΩΣ ΣΤ. ΚΟΡΡΕ & ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ ΓΚΟΛΦΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣΤΗ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,99
8ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.999,21
9ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,91
10ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΤΙΟΥ ΤΚ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.000,00
11ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΤΚ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.500,00
12ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΡΟΣ ΛΑΓΟΠΑΤΙ ΤΚ ΣΤΥΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,99
13ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΣΤΥΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.900,00
14ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,99
15ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,78
16ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΚΑ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.000,00
17ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΝΟΥΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,96
18ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.899,99
19ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.399,00
20ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΣΚΑΛΟΥΛΑΣ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ-ΒΡΑΪΛΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)6.900,00
21ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)54.092,03
22ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)2.763,35
23ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Α) ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Β) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ. ΚΟΥΡΜΟΥΚΗ ΣΤΗ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)10.891,48
24ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)13.993,82
25ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΔΑΦΝΟΥ-ΒΡΑΪΛΑΣ-ΚΑΡΟΥΤΩΝ-ΣΩΤΑΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)8.330,00
26ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΣ-ΔΩΡΙΚΟΥ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)11.900,00
27ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΑΠΌ ΤΣΟΥΚΑΛΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΤΡΩΝΑ) ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ-ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)11.900,00
28ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)3.570,00
29ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)4.160,00
30ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)1.289,65
31ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ8.000,00
32ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)7.200,00
33ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ7.000,00
34ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ7.000,00
35ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ5.000,00
36ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΠΑΜΦΩΚΙΣ)367.472,92
37ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΤΚ ΑΒΟΡΟΥ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΪΛΑΣ-ΔΑΦΝΟΥ-ΔΩΡΙΚΟΥ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΣΩΤΑΙΝΑΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ)55.000,00
38ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΔΩΡΙΚΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ)35.000,00
39ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ14.000,00
40ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ4.000,00
41ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ45.000,00
42ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ10.000,00
43ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΥΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΚΑΡΟΥΤΩΝ-ΚΟΝΙΑΚΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ25.000,00
44ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΣΥΚΕΑΣ18.000,00
45ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ10.000,00
46ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΚ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΣ15.000,00
47ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΟΥ10.000,00
48ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΛΙΔΔΩΡΙΚΙΟΥ5.000,00
49ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ9.840,00
50ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ9.840,00
51ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ9.000,00
52ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ9.000,00
53ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ934.690,93
.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες)ΣΥΝΟΛΟ
1ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI – HOT SPOT ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ20.000,00
2ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ27.000,00
3ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ10.000,00
4ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ17.000,00
5ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ4.000,00
6ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ20.000,00
7ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ35.000,00
8ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ7.000,00
9ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ22.000,00
10ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ15.000,00
11ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                    (ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)15.000,00
12ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ22.000,00
13ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ16.000,00
14ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ20.000,00
15ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ15.000,00
16ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ11.000,00
17ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ10.000,00
18ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ22.000,00
19ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ12.000,00
20ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ13.000,00
21ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ15.000,00
22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΦΑΛΟΚΟΠΤΕΣ, ΔΟΝΗΤΙΚΟ, Κ.Λ.Π.)55.000,00
23ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ20.000,00
24ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ20.000,00
25ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ15.000,00
26ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ15.000,00
27ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ15.000,00
28ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ11.000,00
29ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ4.000,00
30ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ Κ.Λ.Π.15.000,00
31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑΤΩΝ15.000,00
32ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ15.000,00
33ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ12.000,00
34ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ15.000,00
35ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ15.008,00
36ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ10.000,00
37ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ10.000,00
38ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ10.000,00
39ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5.000,00
40ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)8.147,76
41ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ10.000,00
42ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ24.000,00
43ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΌ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ & ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΕΛΑΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΑ-ΣΠΗΛΙΑ)73.000,00
44ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ7.000,00
45ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ15.000,00
46ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΛΑΡ Κ.Λ.Π.8.000,00
47ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π.5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ775.155,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 20126.054.267,59
.
-Είπατε τίποτε...?
 Η χρηματοδότηση  των περισσότερων μικρο-έργων , σίγουρα θα κοπούν  αργότερα από το Λογιστήριο του Κράτους και τη Τρόϊκα .
 Η ΤΡΟΙΚΑ ...ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΔΩ ΔΗΜΑΡΧΕ .
-Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου