Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Τι συμβαίνει με το πόσιμο νερό στη Δωρίδα ;Ερωτηματικά προκύπτουν σχετικά με τη Δημόσια Υγεία στη Δωρίδα, μετά από την αποκάλυψη ότι σε δείγματα πόσιμου νερού, που έλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών, από δύο δεξαμενές ύδρευσης, εντοπίστηκε το βακτήριο του εντερόκοκκου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα του Πανεπιστημίου Πατρών, (το οποίο έχει στη διάθεσή της η Αύρα Δωρίδας), στο δείγμα πόσιμου νερού που ελήφθη από τη δεξαμενή ΄΄Μπαλίδες΄΄ της Πεντάπολης, καθώς και στο δείγμα πόσιμου νερού από ΄΄Δίκτυο Δροσόπουλου΄΄ του συνοικισμού Σκαλούλας της Τοπικής Κοινότητας Πεντάπολης, ανιχνεύτηκε το βακτήριο του εντερόκοκκου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει παθογένειες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Συγκεκριμένα οι μετρήσεις έδειξαν τα εξής αποτελέσματα:
Σημεία ΔειγματοληψίαςΣΗΜΕΙΑΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑ-ΚΤΗΡΙΔΙΑB. ColiΕΝΤΕΡΟ-ΚΟΚΚΟΙPC37PC22
GPS (N)
GPS (E)

Δεξαμενή Μπαλίδες (Πεντάπολη)Δ 57
6
0
6
2
2
3849314
2219039

Δίκτυο Οικία Δροσόπουλου (Σκαλούλα)Δ 58
5
0
1
60
40
3850217
2222714

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο προς ενημέρωση των δημοτών της Δωρίδας, (αλλά πιθανόν και κάποιον υπευθύνων του Δήμου), να παραθέσουμε τη σχετική νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 168 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η δράση της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την σωματική και ψυχική υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση τέτοιων απειλών και την καταπολέμησή τους.».
Β. Σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ/3-11-1998 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε το πόσιμο νερό
  1. Να μην περιέχει συγκεντρώσεις μικροοργανισμούς, παράσιτα ή κάθε άλλη ουσία σε συγκέντρωση τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων.
  2. Να τηρεί τις μίνιμουμ απαιτήσεις (μικροβιολογικές, χημικές, ραδιενεργές), που καθορίζονται στην οδηγία.
  3. Οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να προσφέρονται εγγυήσεις υγιεινής και καθαριότητας των νερών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση πόσιμου νερού ή περιορίζουν τη χρήση ή και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο αν διαπιστώσουν ότι το νερό παρουσιάζει ενδεχομένως κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα εν λόγω μέτρα.
Mετά από τα παραπάνω, τα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή της Δωρίδας είναι πολλά.
Ο κ. Δήμαρχος Δωρίδος, καθώς και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ύδρευσης οφείλουν να δώσουν απαντήσεις στους δημότες.
Οφείλουν άμεσα να απαντήσουν:
  1. Πότε έλαβαν γνώση των μετρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών; (οι οποίες έγιναν το Σεπτέμβριο του 2011).
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προχώρησαν, ώστε να προστατέψουν τη δημόσια υγεία των δημοτών;
  3. Δείγματα νερού έχουν ληφθεί από όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Δωρίδος;
  4. Ποια τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων ανα Τοπική Κοινότητα;
  5. Εκτός των αναφερόμενων δύο περιπτώσεων, υπάρχουν προβλήματα με το νερό ύδρευσης σε άλλες Τοπικές Κοινότητες;
  6. Γιατί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δε δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ανά Τοπική Κοινότητα, ώστε να ενημερωθούν οι δημότες;
Κύριοι του Δήμου Δωρίδος, η δημόσια υγεία είναι υπέρτατο αγαθό, στο οποίο δε χωρούν σκοπιμότητες.
Εξάλλου ως γνωστών η απροσεξία ή η απερισκεψία δεν απέχουν πολύ από την ΑΜΕΛΕΙΑ.
- Avradoridas.wordpress.com

-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου