Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

O Δήμος Δωρίδας να πάει στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συζήτηση στο Δ.Σ. Δωρίδας για Δυτική Ελλάδα


Έγινε την Τετάρτη 2/3/2011 το απόγευμα στο Λιδορίκι η συζήτηση του θέματος για ένταξη του πρώην Δήμου Ευπαλίου και του νυν Δήμου Δωρίδας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.Το θέμα συζητήθηκε μετά από αίτημα 12 πρώην δημοτικών συμβούλων του πρώην δήμου Ευπαλίου, το οποίο υποβλήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί η σχετική (151/17-12-2010) απόφασή του εν όψει της εκδίκασης της προσφυγής δημοτών και Δήμου Ευπαλίου στο Σ.τ.Ε.


Η βασική τοποθέτησή μου κατά τη συζήτηση του θέματος:

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

Πριν περισσότερο από ένα χρόνο και με την ευκαιρία των συζητήσεων για τον επερχόμενο (τότε) Καλλικράτη, μαζί με πολλούς άλλους συνδημότες, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για τον διοικητικό επαναπροσδιορισμό της περιοχής του Δήμου Ευπαλίου.
Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια οργανωμένη δημόσια έκφραση της βούλησης των κατοίκων της περιοχής μας. Των ανθρώπων δηλαδή που έβλεπαν ότι η επερχόμενη διοικητική ένταξη της περιοχής μας στην αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν θα ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Κριτήριο πάντα για την τεκμηρίωση αυτής της άποψης ήταν η δυνατότητα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των αναγκών του πολίτη, όπως και ο νόμος του Καλλικράτη επιτάσσει.

Ως προς το θέμα, υπήρχαν δύο δυνατότητες: η μία να ενταχθούμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έδρα την απόμακρη Λαμία και κατά συνέπεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα την ακόμα περισσότερο Λάρισα και η δεύτερη, με την οποία συντασσόταν το σύνολο των πολιτών της περιοχής μας (μεταξύ των οποίων και ο σημερινός δήμαρχος) να ενταχθούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με έδρα την κοντινή μας Πάτρα και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα επίσης την Πάτρα.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η επιλογή της Δυτικής Ελλάδας είναι σε απόλυτη αρμονία και συμφωνία με τις επιταγές του Συντάγματος, το οποίο στο άρθρο 101 παρ. 2 αναφέρει: «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες». Ειδικότερα:

Η περιοχή του Ευπαλίου και της Δωρίδας γενικότερα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτή της Δυτικής Ελλάδας, σε θέματα εμπορίου, ανάπτυξης, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και άλλα κοινωνικά θέματα.
 Η πολύπλευρη αυτή σχέση έχει ιδιαίτερα ενταθεί μετά τη ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, αφού η Πάτρα, με ευνοϊκότερες συγκοινωνιακές συνθήκες έναντι της Λαμίας και πολύ περισσότερο της Λάρισας αλλά και λόγω του κακού οδικού δικτύου και του δύσκολου γεωγραφικού ανάγλυφου, απέχει, χρονικά και χιλιομετρικά, πολύ λιγότερο απ’ ότι αυτές.Δεδομένο αποτελεί επίσης ότι, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας ζουν και δραστηριοποιούνται αρκετές χιλιάδες πολίτες/δημότες του πρώην Δήμου Ευπαλίου αλλά και του σημερινού Δήμου Δωρίδας.
Δηλαδή, υπάρχει στενή αμφίδρομη κοινωνικο-οικονομική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο περιοχές κάτι που ουδόλως συμβαίνει με αυτή της Λαμίας. Ενδεικτικό σε αυτό είναι η λειτουργία με έδρα την Πάτρα εθνικοτοπικών συλλόγων πάρα πολλών χωριών της Δωρίδας.Οι αρμοδιότητες τόσο της Περιφέρειας όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αρκετά σημαντικές σε σημείο μάλιστα που κάποιες από αυτές μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (για μας η Λάρισα) σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Ας αναλογιστούμε και μόνο ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός (μελέτη ΣΧΟΟΑΠ και πολεοδομικές μελέτες), το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη ενός Δήμου και που στην περίπτωσή μας αποτελεί βασικό έλλειμμα, θα πρέπει να παρακολουθείται και εν τέλει να είναι υπό την έγκριση της απόμακρης Λάρισας (Καλλικράτης, άρθρο 280).Η λύση των πιο σημαντικών προβλημάτων που είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του Δήμου περνά μέσα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ενδεικτικά: Η συντήρηση και πολύ περισσότερο η ανακατασκευή του οδικού άξονα Ναύπακτος – Λιδορίκι, σημαντικότατου εργαλείου ανάπτυξης της ημιορεινής και ορεινής Δωρίδας, απαιτεί σήμερα τη συνεργασία δύο διαφορετικών Περιφερειών, πράγμα που έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Με την επιλογή της Δυτικής Ελλάδας αυτό αποφεύγεται.

Ακόμα, η ανάπτυξη της ορεινής και ημιορεινής Δωρίδας, ένα από τα βασικά ζητούμενα του Δήμου μας, μπορεί να επιτευχθεί πολύ καλύτερα με την πολύπλευρη σύνδεση (οδική, αναπτυξιακός σχεδιασμός) με την ήδη αναπτυσσόμενη ορεινή Ναυπακτία, δηλαδή και πάλι μέσω της κοινής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου με παράλληλη προστασία του Κορινθιακού κόλπου, επηρεάζεται αρκετά - και στο μέλλον πολύ περισσότερο - από τις επιλογές και τις προτεραιότητας της Πάτρας και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας. Είναι επομένως σημαντικό για την περιοχή μας να ανήκουμε και διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε να μπορούμε να επηρεάζουμε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό (που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας) και τις προτεραιότητες που τίθενται για την περιοχή μας.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού από Σεργούλα μέχρι και Μαλάματα, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονείται, θα είναι πολύ πιο εφικτή εφόσον είμαστε στην ίδια Περιφέρεια με το Δήμο Ναυπακτίας, αφού το έργο που μας αφορά πρέπει να συνδυαστεί με ανάλογο έργο από τη Δάφνη μέχρι τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη Ναύπακτο. Σήμερα προϋποθέτει τη συνεργασία δύο διαφορετικών Περιφερειών.

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα για το δήμο μας είναι η απουσία οργανωμένης και υπεύθυνης διαχείρισης της κοίτης του ποταμού Μόρνου που έχει σαν αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη αμμοχαλικοληψία, την εναπόθεση πάσης φύσεως απορριμμάτων και γενικότερα τις ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις από ιδιώτες. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της εμπλοκής δυο διαφορετικών δήμων που ανήκουν σε δυο διαφορετικές Περιφέρειες και των συνακόλουθων δυσκολιών. Είναι φανερό ότι, μέσα από μια κοινή Περιφέρεια γίνετα πολύ ευκολότερη η αντιμετώπισή του.

Η χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κ.λ.π.) γίνεται με ευνοϊκότερους όρους για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απ’ ότι για τη Στερεά Ελλάδα, αφού αυτή (η Στερεά Ελλάδα) θεωρείται (επειδή βρίσκεται μαζί με τους αρκετά πιο «πλούσιους» νομούς τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα και γίνεται συμψηφισμός) ότι βρίσκεται πιο κοντά στο στόχο σύγκλησης των Περιφερειών από πλευράς Ε.Ε.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το αίτημα για διοικητική ένταξη της περιοχής μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελούσε τη συμφερότερη επιλογή και γιαυτό η τοπική μας κοινωνία σύσσωμη συντάχθηκε με το παραπάνω αίτημα ώστε, χωρίς υπερβολή, να ισχυριζόμαστε ότι, αποτελούσε και αποτελεί πάνδημο αίτημα. Ο πάνδημος χαρακτήρας του αιτήματος εκφράστηκε και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ευπαλίου με τις σχετικές αποφάσεις του, με την τελευταία (και ομόφωνη) εκ των οποίων (151/17-12-2010) ζητά από το νέο Δήμο Δωρίδας να το υποστηρίξει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Σ.τ.Ε. Αυτή λοιπόν την απόφαση μεταφέρουμε 12 πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του πρώην Δήμου Ευπαλίου στο σημερινό Δ.Σ. του Δήμου Δωρίδας και ζητάμε τη λήψη σχετικής απόφασης, δηλαδή:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδας, με γνώμονα τη βασική αρχή ότι, η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει λόγο ύπαρξης μόνο και μόνο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, κατανοεί τους λόγους που οδήγησαν τον (πρώην) Δήμο Ευπαλίου στην υιοθέτηση και υποστήριξη του αιτήματος για διοικητική ένταξή του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αποδέχεται την τελευταία (151/17-12-2010) απόφαση αυτού για τη δικαστική υποστήριξη της υπόθεσης στο Σ.τ.Ε.

Επιπλέον δε, εκτιμά ότι, το συμφέρον ολόκληρου του νέου Δήμου Δωρίδας εξυπηρετείται καλύτερα με την ένταξή του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα αμφοτέρων την Πάτρα.

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

κάποιες στιγμές στη διάρκεια της ενασχόλησής μας με τα κοινά καλούμαστε να πάρουμε καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής. Μια είναι και η σημερινή. Ας το τολμήσετε.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αναγνωρίστηκε, από όλες σχεδόν τις τοποθετήσεις των Συμβούλων (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης) ότι, είναι συμφερότερη η ένταξη τόσο του πρώην δήμου Ευπαλίου όσο και του σημερινού δήμου Δωρίδας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρά σε αυτήν της Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, για λόγους, όπως υποστηρίχθηκε, που έχουν να κάνουν με τη σημερινή πραγματικότητα - μικροπολιτικούς και ατεκμηρίωτους, κατά την άποψή μας -, η πρόταση καταψηφίστηκε (1 υπέρ, 4 λευκά και οι υπόλοιποι κατά).

Δηλαδή, για άλλη μια φορά, η πραγματική πολιτική (=η Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη)υποχώρησε έναντι της μικροπολιτικής (= η Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία προσώπων ή κομμάτων).- Κώστας Κουτσόπουλος - http://www.koutsopoulos.blogspot.com/
-
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου